Treasure Day/ Gjuetia e thesarit -Ne kerkim te vlerave

Treasure Day/ Gjuetia e thesarit -Ne kerkim te vlerave

All day
July 4, 2022

V.Lumani L.Islami

08:00 - 09:00  Zgjimi & Ngrenia e Mengjesit Femijet shkembejne grupet
09:00 -09:30  Pershendetja e Mengjesit / Prezantimi I temes se dites
09:30 - 10:30  Pune ne grup
10:30 - 12:3  Gjuetia e thesarit
12:30 - 13:00  Konkluzione/Rezultatet
13:00 - 14:00  Dreka - Femijet shkembejne grupet
14:30 - 16:30  Pishina / Pushim
16:45 - 17:00  Sneak
17:30 - 19:00  Aktivitete Sportive & Rikreative (Prova per O.A.K. ) Elona
19:00 - 20:00  Darka - Femijet shkembejne grupet
20:00 - 22:00  Aktivitetet e mbremjes
22:00 - 08:00  Rekuperim energjie

View full calendar