Kampi është një gërshetim ekziston ekuilibri i përvojave të reja, aktiviteteve në natyrë, arteve kreative dhe ndjenjës së pavarësisë. Gjithçka në një mjedis të sigurtë, të mbikëqyrur nga individë suportues e frymëzues.