Kampi na mëson se komunitetet formohen mbi respekt, mirëbesim dhe pranim. Na kampin tonë promovohet bashkëpunimi dhe puna në skuadër mbi bazat e një programi konkurrues e të barabartë.