Ata që duan pikët e koshave i bashkon Klubi i Basketbollit, ku kampistët do të mësojnë rëndësinë e disiplinës, përkushtimit dhe respektit ndaj ekipit dhe kundërshtarëve. Klubi i Basketbollit jo vetëm që zhvillon talentin sportiv, por edhe ndërton një komunitet të ngrohtë ku miqësitë lindin dhe rriten nëpërmjet ndarjes së një pasioni të përbashkët për basketbollin.