Nëpërmjet sfidave të ndryshme dhe aktiviteteve të kampit, fëmijët mësojnë të kapërcejnë kufijtë dhe të përballen me frikërat e tyre, duke ndërtuar vetëbesim.

Sukseset, edhe ato më të voglat, janë të rëndësishme në zhvillimin e ndjenjës së vetëvlerësimit dhe pavarsisë.

Mbështetja e bashkëmoshatarëve dhe e stafit të kampit inkurajon fëmijët të provojnë gjëra të reja, duke u mësuar atyre që vetëbesimi vjen nga përballja me sfidat.